10Mar, 2022

Kan Inte Ta Bort Filer I “alla Mina Filer”

By: | Tags:

Behörighet ska ges till Tjänsteplattformen om man väljer att ansluta sig via den. Från denna version kan man enkelt skapa behörighetsregler via administrationsgränssnittet, i tidigare versioner fanns endast möjlighet att göra detta i Säkerhetstjänsters OSGi-konsol . För att slutanvändare skall få tillgång till administrationssidan krävs minst ett medarbetaruppdrag i HSA, för de SITHS-kort som används. Var god kontakta Inera för mer information kring anslutning och dokumentation. Syftet med arkivsökningstjänsten är att söka fram arkiverade loggrapporter som är äldre än 18 månader och innefattar sökning i komprimerade arkiv. Här kan man […]
READ MORE